Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
IMAKE Sp. z o.o.

Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dbamy o ich dane osobowe i zapobiegamy ingerencji w dane użytkowników przez osoby trzecie. Ochrona danych, bezpieczeństwo danych i ochrona tajemnicy mają dla nas wysoki priorytet. Aby chronić dane osobowe stosujemy odpowiednie zabezpieczenia informatyczne i techniczne.

 

§ 1

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz innych ustaw, których przedmiotem jest ochrona danych osobowych, jest firma IMAKE sp. z o.o. z siedzibą: 40-176 Katowice ul. Ludwika 17.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: oferta@imake.pl

§ 2

1. Do korzystania z naszego serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
2. Nasz serwis może zostać odwiedzony bez podania danych osobowych.
3. Podczas korzystania z naszego serwisu możemy przetwarzać następujące dane użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr IP a także inne dane, wprowadzone przez użytkownika dobrowolnie do formularza kontaktowego.
4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, w celu nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną. Wyrażeniem zgody jest zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wysyłania formularza kontaktowego. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przesłanie formularza nie jest możliwe.
5. Treść przesłanej wiadomości wraz z danymi osobowymi przechowywana jest w odrębnej skrzynce pocztowej, do której dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.
6. Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do nawiązania kontaktu z użytkownikiem, jednakże czas ten nie będzie nigdy dłuższy niż 30 dni.
7. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
b. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane użytkownika nie są przekazywane poza obszar UE.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty lub im przekazane jedynie na podstawie i zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.
11. Na żądanie użytkownika natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych.

§ 3

1. System informatyczny i urządzenia, z których korzystamy, gwarantują odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W zakresie hostingu korzystamy z usług firmy Smarthost Sp. z o.o., która zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie zebrane dane osobowe będą przetwarzane na serwerach tej firmy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
3. Korzystamy z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Pliki te mogą być w każdym czasie usunięte przez użytkownika lub wyłączone z poziomu przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.
4. W plikach Cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.
5. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania, kojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia z serwisem czy też dostosowania zawartości serwisu do preferencji i potrzeb użytkownika.

§ 4

1. Niniejsza polityka prywatności może zostać w przyszłości zmieniona. Na zmiany polityki prywatności mogą wpłynąć w szczególności nowe technologie lub zmiany przepisów prawa.
2. Nowa polityka prywatności zostanie wówczas opatrzona datą wejścia w życie, a poprzednia będzie nadal dostępna w za pośrednictwem serwisu internetowego, jako wersja archiwalna.

Kontakt

» Bezpłatna konsultacja

Zadaj nam dowolne pytanie z obszarów działu zakupów, sprzedaży, logistyki,visual merchandisingu, badań, raportów.
Naszą bezpłatną konsultację dedykujemy małym, średnim i większym firmom, w których pracuje co najmniej 12 osób.

» Co bezpłatna konsultacja obejmu

Bezpłatna konsultacja to 10 minut rozmowy, które możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu związanego z działem zakupów, sprzedaży, logistyki, visual merchandisingu, badań, raportów. Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy
o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi.
Kto będzie odpowiadać?
Po zamówieniu bezpłatnej konsultacji skontaktuje się z Tobą nasze biuro, dopyta o temat
i umówi dogodny termin rozmowy z ekspertem.
    IMAKE © 2022 All rights reserved. Designed by Desigo